Contactinformatie

Levi­na van der Maas
Lijn­baans­gracht 32-A2
1015GP Amster­dam

06 – 40 41 22 35
contact@levinavandermaas.nl

Sociale media

@levinavandermaas

U kunt geheel vrij­blij­vend per e-mail of tele­fo­nisch con­tact met mij opne­men. E-mails beant­woord ik zo spoe­dig moge­lijk, meest­al bin­nen een dag. Voor spoed­werk en ande­re urgen­te vra­gen kunt u beter bel­len of appen. Ook bui­ten kan­toor­uren.

 
*deze vel­den zijn ver­plicht
Meteen bellen